Skrzyżowanie równorzędne - czy wiesz na pewno kto ma pierwszeństwo?

26 maja 2023
Skrzyżowanie równorzędne - czy wiesz na pewno kto ma pierwszeństwo?

Skrzyżowanie równorzędne, to rodzaj skrzyżowania, na którym drogi krzyżują się pod kątem prostym lub ostrym, a kierowcy poruszający się po tych drogach mają równe prawa do przejazdu. Czym naprawdę jest takie skrzyżowanie równorzędne? Czy zawsze obowiązuje reguła prawej ręki? A co pojazdami szynowymi? O tym przeczytasz w poniższym materiale. Dowiesz się o zaskakujących sprawach.


Czym jest skrzyżowanie równorzędne?


Na skrzyżowaniach równorzędnych, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ de facto żaden z nich nie ma pierwszeństwa przejazdu. Każdy kierowca musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierowcy, który znajduje się już na skrzyżowaniu. Jednym słowem pojawił się na skrzyżowaniu równorzędnym jako pierwszy. W przypadku, gdy dwa samochody pojawiają się na skrzyżowaniu równorzędnym jednocześnie, powinni ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierowcy, który znajduje się po prawej jego stronie.


Aby zapewnić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach równorzędnych, często stosuje się odpowiednie oznakowanie, takie jak znaki STOP, znaki "Ustąp pierwszeństwa" lub pasy zwężające drogę. W każdym jednak przypadku w trosce o bezpieczeństwo na skrzyżowaniach równorzędnych, kierowcy powinni dostosować swoją prędkość do warunków panujących na drodze. Muszą także barć pod uwagę ruch pieszych i rowerzystów.W Polsce, regulacje dotyczące skrzyżowań równorzędnych znajdują się w Kodeksie Drogowym. Zgodnie z polskim Kodeksem Drogowym, skrzyżowanie równorzędne to skrzyżowanie, na którym żadne z dróg nie jest oznaczona znakiem "STOP" lub znakiem "ustąp pierwszeństwa". Przepisy dotyczące skrzyżowań równorzędnych zawarte są w Rozdziale VII "Skrzyżowania i przejścia dla pieszych" Kodeksu Drogowego.


Konkretnie, artykuł 25 ustęp 1 Kodeksu Drogowego mówi: "Kierujący pojazdem zbliżający się do skrzyżowania równorzędnego, na którym żadne z dróg nie jest oznaczona znakiem "stop" lub znakiem "ustąp pierwszeństwa", obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się po drodze, na którą wjeżdża."


Reguła prawej ręki - o czym należy pamiętać?


Reguła prawej strony, czyli reguła prawej ręki to jedna z podstawowych zasad obowiązujących na drodze, której przestrzeganie jest niezwykle ważne aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Reguła prawej strony obowiązuje na skrzyżowaniach, rondach i innych miejscach, gdzie drogi się krzyżują. W takich miejscach kierowcy powinni poruszać się zgodnie z zasadą pierwszeństwa dla pojazdów, których kierunek poruszania się znajduje się po ich prawej stronie.


Pamiętaj więc: kierowca, który znajduje się na drodze po prawej stronie, ma pierwszeństwo przed kierowcą, który znajduje się na drodze po lewej stronie. Na skrzyżowaniach, na których obowiązuje sygnalizacja świetlna, kierowcy powinni oczywiście stosować się do zasad sygnalizacji, ale reguła prawej strony (reguła prawej ręki) obowiązuje gdy awarii ulegnie sygnalizacja świetlna.

Przestrzeganie reguły prawej ręki (prawej strony) jest niezwykle istotne w ruchu drogowym, ponieważ umożliwia płynny i bezpieczny ruch, zapobiega kolizjom (tzw. stłuczki) oraz wypadkom. Generalnie zwiększa bezpieczeństwo na drodze.


Kiedy należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu?


Jak już wspomnieliśmy powyżej zgodnie z Kodeksem Drogowym, kierowcy są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (reguła prawej ręki) na skrzyżowaniach, rondach i innych miejscach, gdzie drogi się krzyżują. To oznacza, że jeśli kierowca zbliża się do skrzyżowania równorzędnego i z prawej strony nadjeżdża inny samochód, powinien on zastosować się do zasady pierwszeństwa tego pojazdu czyli reguły prawej ręki.


Należy jednak pamiętać, że zasada ta nie obowiązuje w każdej sytuacji. Jeśli kierowca znajduje się na głównej drodze, a pojazd nadjeżdżający z prawej strony znajduje się na drodze bocznej, to kierowca jadący po głównej drodze ma pierwszeństwo przejazdu. Chyba, że przed takim niewielkim skrzyżowaniem jest postawiony znak drogowy ostrzegawczy A-5. To znak ostrzegawczy, który informuje, że kierowca dojeżdża się do skrzyżowania o statusie równorzędnym. Na skrzyżowaniu równorzędnym panują inne zasady związane z pierwszeństwem.


W przypadku niezastosowania się do zasady pierwszeństwa przejazdu (reguła prawej strony), kierowca naraża się na wysoki mandat karny oraz ryzyko kolizji a nawet wypadku drogowego. Dlatego też każdy kierowca powinni zawsze zachować szczególną ostrożność i uważność, a także stosować się do zasad ruchu drogowego, w tym do zasady ustępowania pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.


Kto ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym o ruchu okrężnym?


Na skrzyżowaniach równorzędnych o ruchu okrężnym obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdu wjeżdżającego na rondo. Oznacza to, że kierowca, który już znajduje się na rondzie, ma pierwszeństwo przed pojazdem, który dopiero wjeżdża na rondo.


Jeśli dwa pojazdy wjeżdżają na rondo jednocześnie, to kierowca, który wjeżdża na rondo z lewej strony (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazanym przez znaki drogowe), powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który wjeżdża na rondo z prawej strony.


Warto również pamiętać, że na skrzyżowaniach równorzędnych o ruchu okrężnym obowiązuje także reguła prawej ręki. Oznacza to, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasady pierwszeństwa pojazdów, które znajdują się po ich prawej stronie.


Przestrzeganie zasad ruchu drogowego i ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach równorzędnych o ruchu okrężnym jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Niestosowanie się do tych zasad może prowadzić do kolizji i wypadków drogowych, a także narażać kierowców na mandaty karno-porządkowe.


Pojazdy szynowe i pojazdy uprzywilejowane na skrzyżowaniach równorzędnych


Pojazdy szynowe czyli tramwaje a także pojazdy uprzywilejowane jadące na sygnalizacjach świetlnych i dźwiękowych takie jak karetki pogotowia, wozy strażackie, samochody policyjne mają na skrzyżowaniach równorzędnych pewne uprawnienia, które pozwalają im na ułatwienie poruszania się po drogach.


Pojazdy szynowe mają pierwszeństwo na skrzyżowaniach równorzędnych, jednakże powinny poruszać się z uwzględnieniem innych użytkowników drogi i nie blokować przejazdu innym pojazdom. Należy pamiętać, że w sytuacjach, gdy na skrzyżowaniu równorzędnych pojawiają się pojazdy uprzywilejowane, to kierowcy pozostałych pojazdów powinni dostosować swoje zachowanie do sytuacji i ustąpić pierwszeństwa tym pojazdom. Co ważne jednak kierowcy takich uprzywilejowanych samochodów, muszą tak się poruszać, aby nie doprowadzić do wypadku lub kolizji. 

Podsumowując: pojazdy szynowe oraz pojazdy uprzywilejowane mają pewne uprawnienia na skrzyżowaniach równorzędnych, które pozwalają im na łatwiejsze poruszanie się po drogach. Niemniej jednak, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, kierowcy innych pojazdów powinni dostosować swoje zachowanie do sytuacji i ustąpić pierwszeństwa tym pojazdom.


Czy przed skrzyżowaniem równorzędnym musi być znak?


Przed skrzyżowaniem równorzędnym nie musi być umieszczony znak drogowy. Skrzyżowanie równorzędne to skrzyżowanie, w którym każda z dróg ma równorzędne znaczenie, a pierwszeństwo przejazdu regulowane jest przez przepisy ruchu drogowego. Po nie jest on jednak wymagany prawem. Jednakże aby zapewnić bezpieczeństwo przed skrzyżowaniami równorzędnymi stawia się znak ostrzegawczy A-5, choć wymagany nie jest.


Dlatego też, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na skrzyżowaniach równorzędnych, niezależnie od obecności znaków drogowych. Powinni dostosowywać swoją prędkość i zachowanie do sytuacji na drodze, a w przypadku pojawienia się innych pojazdów po prawej stronie (reguła prawej ręki) bezwzględnie ustępować im pierwszeństwa.

vehis
Szukasz samochodu?
Doradca VEHIS ma dla Ciebie oferty 3 000 samochodów dostępnych od ręki!
[więcej]
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług telefonicznie lub za pośrednictwem SMS/MMS, w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
[więcej]
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług na podany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail, w tym w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane będą przetwarzane według zasad opisanych poniżej: RODO - obowiązek informacyjny [więcej]