Czym się różni leasing operacyjny od leasingu finansowego?

2 stycznia 2023
Czym się różni leasing operacyjny od leasingu finansowego?

Leasing operacyjny i leasing finansowy to dwa różne podejścia do korzystania z pojazdów lub innych aktywów w ramach umowy leasingowej. Obie te formy leasingu mają swoje unikalne cechy i zalety, co sprawia, że są popularnymi rozwiązaniami zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. W tym artykule przyjrzymy się głównym różnicom między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym oraz omówimy, które z tych opcji może być bardziej odpowiednie w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.


Leasing operacyjny – podstawowe informacje

Leasing operacyjny to forma umowy leasingowej, w której leasingodawca (zazwyczaj firma leasingowa) udostępnia pojazd lub inne aktywa leasingobiorcy na określony okres czasu, w zamian za płatności okresowe — raty leasingowe. Kluczowe informacje o tym rodzaju umowy to:

 • Użytkowanie, nie własność — w przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca korzysta z pojazdu lub innych aktywów, ale przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego zazwyczaj ma opcję wyboru, czy chce zwrócić przedmiot leasingu, przedłużyć umowę, przejść na nowy leasing lub zakupić pojazd po zakończeniu okresu trwania umowy.
 • Określony okres czasu — leasing operacyjny jest zawierany na określony okres czasu, który zazwyczaj wynosi od 2 do 5 lat, ale może być dostosowany do indywidualnych potrzeb.
 • Płatności okresowe — leasingobiorca płaci regularne miesięczne raty za korzystanie z pojazdu.
 • Ograniczenie przebiegu — umowy leasingowe często zawierają ograniczenia dotyczące przebiegu pojazdu. Jeśli leasingobiorca przekroczy określony limit kilometrów, może być obowiązany do dodatkowej opłaty.

Cechy charakterystyczne umowy leasingu finansowego

W przypadku leasingu finansowego warto zaznaczyć najważniejsze cechy tego rodzaju umowy, do których należą:

 • Własność na koniec umowy — w leasingu finansowym leasingobiorca ma opcję stania się właścicielem aktywa po zakończeniu okresu leasingu.
 • Długoterminowy charakter — umowy leasingu finansowego są zazwyczaj zawierane na dłuższy okres czasu w porównaniu do leasingu operacyjnego.
 • Ubezpieczenie i utrzymanie — leasingobiorca jest odpowiedzialny za ubezpieczenie i utrzymanie aktywa. Musi zapewnić pełne ubezpieczenie oraz odpowiednią konserwację i obsługę aktywa.
 • Brak ograniczeń przebiegu — w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, umowy leasingu finansowego zazwyczaj nie obejmują ograniczeń dotyczących przebiegu aktywa. Leasingobiorca może korzystać z aktywa bez obaw o przekroczenie limitów przebiegu.
 • Wartość aktywa na początku i końcu — w umowie leasingu finansowego, początkowa i końcowa wartość aktywa jest jasno określona w umowie.
 • Amortyzacja i podatek VAT — w niektórych jurysdykcjach umowy leasingu finansowego mogą umożliwiać leasingobiorcy korzystanie z korzyści podatkowych, takich jak amortyzacja aktywa. Często jest to atrakcyjne dla firm.
 • Inwestycja kapitałowa — umowa leasingu finansowego jest często postrzegana jako inwestycja kapitałowa, ponieważ leasingobiorca ma opcję nabycia aktywa po jej zakończeniu. To odróżnia ją od leasingu operacyjnego, który skupia się na korzystaniu z aktywa bez konieczności zakupu.

Który przedsiębiorca powinien wybrać leasing finansowy?

Leasing finansowy może być atrakcyjną opcją dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy cenią sobie możliwość nabycia aktywów na stałe. Dlatego, jeśli przedsiębiorca planuje długoterminowe inwestycje w aktywa, takie jak sprzęt produkcyjny, maszyny, nieruchomości lub flotę pojazdów, leasing finansowy może być atrakcyjnym rozwiązaniem.

Leasing finansowy umożliwia przedsiębiorcy pełną kontrolę nad aktywem, ponieważ staje się właścicielem po zakończeniu umowy. To może być istotne, jeśli aktywa są kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa.

W przeciwieństwie do niektórych umów leasingu operacyjnego leasing finansowy zazwyczaj nie narzuca ograniczeń dotyczących przebiegu, co jest korzystne dla firm, które planują dużą ilość przejechanych kilometrów lub eksploatację sprzętu.

Kto powinien wybrać umowę w leasingu operacyjnym?

Umowa leasingu operacyjnego może być odpowiednia dla różnych grup klientów, w zależności od ich potrzeb i sytuacji. Sprawdzi się dla firm, które preferują aktualność floty pojazdów. Leasing operacyjny pozwala firmom na regularną aktualizację floty pojazdów, co może być atrakcyjne, jeśli chcą korzystać z nowych modeli samochodów lub sprzętu.

Będzie to dobry wybór dla osób, które cenią sobie brak długoterminowych zobowiązań. Ten rodzaj umowy zazwyczaj ma krótszy okres trwania niż leasing finansowy, co może być korzystne dla osób, które nie chcą zobowiązywać się na dłuższy okres.

Jeśli firma ma nieregularne zapotrzebowanie na aktywa, takie jak sprzęt sezonowy, leasing operacyjny może być elastyczną opcją, pozwalającą na dostosowanie floty do bieżących potrzeb. Co więcej, w przypadku leasingu operacyjnego często możemy korzystać z usług takich jak utrzymanie, serwis i ubezpieczenie aktywa, co może odciążyć leasingobiorcę z obowiązków związanych z tymi aspektami.

Leasing operacyjny a finansowy – najważniejsze różnice

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym dotyczą wielu kwestii, z których najważniejsze to: czas trwania umowy, wysokość rat leasingowych, odpisy amortyzacyjne, kwestia podatku vat czy opłaty wstępnej.

Jeśli mówimy o leasingu finansowym, to amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy. Natomiast w leasingu operacyjnym przedmiot leasingu pozostaje w księgach leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Kolejna różnica dotyczy podatku VAT. W leasingu operacyjnym jest on doliczany do rat leasingowych, natomiast w finansowym podatek VAT należy zapłacić z góry przy pierwszej racie. W przypadku leasingu finansowego konieczne jest prowadzenie ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca dokonuje również odpisów amortyzacyjnych, co może być kłopotliwe dla osób, które nie posiadają innego majątku.

Koszty uzyskania przychodu

W obu przypadkach, zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT od płatności związanych z leasingiem. Ponadto, wydatki związane z eksploatacją, takie jak zakup paliwa, opłaty ubezpieczeniowe i koszty serwisu, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że te wydatki pomagają zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeśli zastanawiasz się nad leasingiem operacyjnym, a finansowym, przeanalizuj najważniejsze kwestie wspomniane wyżej i dopasuj je do Twojej sytuacji oraz Twojej firmy.

vehis
Szukasz samochodu?
Doradca VEHIS ma dla Ciebie oferty 3 000 samochodów dostępnych od ręki!
[więcej]
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług telefonicznie lub za pośrednictwem SMS/MMS, w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
[więcej]
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług na podany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail, w tym w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane będą przetwarzane według zasad opisanych poniżej: RODO - obowiązek informacyjny [więcej]