Na czym polega leasing zwrotny?

16 grudnia 2023
Na czym polega leasing zwrotny?

Leasing operacyjny oraz leasing finansowy coraz częściej zostaje wyparty przez popularny "reverse leasing", czyli tzw. leasing zwrotny. Nic dziwnego, ponieważ ta forma korzystania z różnych aktywów stanowi interesującą alternatywę dla bardziej tradycyjnych rozwiązań. Aby umiejętnie wykorzystać wszystkie korzyści płynące z leasingu zwrotnego, warto zrozumieć, na czym dokładnie polega ta forma finansowania, czym jest przedmiot umowy oraz jakie pozytywne skutki może przynieść przedsiębiorcom i organizacjom.

W poniższym artykule dokładnie zgłębiamy tajniki leasingu zwrotnego, przedstawiamy jego główne cechy oraz największe korzyści. Koniecznie przeczytaj, by zrozumieć to kluczowe narzędzie związane z zarządzaniem kapitałem oraz rozwojem przedsiębiorstwa.

Definicja i istota leasingu zwrotnego

Leasing zwrotny to specyficzna forma umowy leasingowej, która różni się od leasingu finansowego oraz operacyjnego głównie w kwestii finalnej decyzji związanej z aktywem. Dla przykładu, w leasingu operacyjnym klient korzysta z aktywa, które nie jest własnością przedsiębiorcy, a następnie oddaje go leasingodawcy. W przypadku podpisania umowy leasingu zwrotnego sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie, bo przedmiot leasingu może stać się własnością najemcy, kiedy umowa się zakończy.

Jak działa leasing zwrotny?

Podpisując umowę leasingu zwrotnego, masz pewność, że kiedy Twoja umowa wygaśnie, będziesz miał szansę odkupienia aktywa, nierzadko za symboliczną cenę. Co to oznacza w praktyce? Jako najemca korzystasz z aktywa na ustalonych warunkach przez określony czas, a następnie masz możliwość jego odkupienia za cenę, która będzie zdecydowanie niższa od wartości rynkowej. Jeśli ta opcja Cię nie interesuje, nie ma żadnego problemu, ponieważ istnieje opcja odstąpienia od wykupu i wtedy aktywo jest zwracane firmie leasingowej.

Co można sfinansować w leasingu zwrotnym?

Przedmiotem leasingu zwrotnego może być m.in.:

samochód lub flota pojazdów,

sprzęt techniczny np. sprzęt komputerowy, medyczny, telekomunikacyjny,

nieruchomość,

środek transportu,

sprzęt rolniczy,

energetyka i infrastruktura,

meble i wyposażenie biurowe,

sprzęt gastronomiczny,

oprogramowanie i licencje.

Wyżej wymienione aktywa mogą być także wzięte w leasingu operacyjnym, jak i leasingu finansowym. Różnica polega jednak na wpisaniu przedmiotu umowy do rejestru środków trwałych i odpisów amortyzacyjnych.

Kto może skorzystać z leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny nieruchomości, samochodu bądź innego aktywa może być stosowany zarówno w sektorze biznesowym, jak i indywidualnym. Najczęściej z tej formy finansowania korzystają:

przedsiębiorstwa,

rolnicy,

organizacje non-profit,

indywidualni klienci,

startupy,

rządy i instytucje publiczne.

Istotą leasingu zwrotnego jest jego elastyczność, na którą nie możemy liczyć w tak dużym stopniu w przypadku leasingu operacyjnego lub finansowego. Dzięki temu "reverse leasing" może być dostosowany do różnych potrzeb i możliwości finansowych indywidualnej jednostki.

Kiedy leasing zwrotny jest dobrym pomysłem?

Zastanawiasz się, kiedy podpisanie umowy leasingu zwrotnego jest dobrym pomysłem? Tak naprawdę ten sposób finansowania sprawdzi się w wielu przypadkach i dla wielu przedsiębiorców jest naprawdę korzystnym rozwiązaniem.

Leasing zwrotny samochodu bądź innego aktywa pozwala firmie korzystać z przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia dużych kosztów początkowych związanych z jego zakupem. Jest to więc doskonała opcja dla firm, którym zależy na zachowaniu płynności finansowej. Innym przykładem może być chęć utrzymania przez przedsiębiorcę nowoczesności oraz konkurencyjności, co jest szczególnie ważne w dynamicznie rozwijających się branżach. Dzięki pomocy leasingu zwrotnego można zaktualizować swoje aktywa do najnowszych modeli.

Leasing zwrotny pozwala także sezonowo korzystać z aktyw, a także daje możliwość firmom korzystania ze specjalistycznych sprzętów, które są potrzebne np. tylko do okresowych zleceń. Dodatkowo ważna jest kontrola kosztów, długoterminowe planowanie oraz możliwość wykupu aktywa na własność bądź oddanie go firmie leasingowej.

Co powinna zawierać umowa leasingu zwrotnego?

Umowa leasingu zwrotnego to niezwykle ważny dokument, który reguluje prawa i obowiązki zarówno firmy leasingowej, jak i najemcy. Podczas jej tworzenia warto uwzględnić w niej kilka ważnych kwestii, aby w przyszłości uniknąć potencjalnych sporów, a także zapewnić klarowność współpracy. Oto najważniejsze elementy, których nie może zabraknąć w umowie leasingu zwrotnego.

dane identyfikacyjne stron,

opis aktywa,

okres trwania umowy,

cena leasingu,

informacja o prawie do wykupu,

warunki zwrotu aktywa,

uprawnienia oraz obowiązki stron,

odpowiedzialność za ewentualne szkody i ubezpieczenie,

warunki wypowiedzenia umowy,

postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów,

daty i podpisy.

Umowa leasingu zwrotnego a podatek VAT i podatek dochodowy

W przypadku leasingu zwrotnego klient może odliczyć sobie podatek VAT naliczony od opłat leasingowych, co wpływa na zmniejszenie obowiązku podatkowego firmy. Jeśli po zakończeniu umowy, leasingobiorca zdecyduje się na wykup aktywa, może być konieczne dokonanie korekty podatku VAT, aby uwzględnić zakupienie przedmiotu umowy w ewidencji.

W przypadku podatku dochodowego leasingobiorca nie ujmuje wartości aktywa w swojej księgowości w spisie środków trwałych, ponieważ nie jest formalnie jego właścicielem. Dopiero po wykupie przedmiotu umowy, należy uwzględnić jego wartość w bilansie firmy.

Zalety leasingu zwrotnego

Jako podsumowanie całego artykułu, przedstawiamy największe zalety korzystania z leasingu zwrotnego.

elastyczność finansowa,

optymalizacja zasobów,

możliwość wykupu,

możliwość odliczenia podatku VAT,

unikanie ryzyka utraty wartości aktywów,

aktualizacja i modernizacja zasobów firmy,

planowanie budżetu,

szybka i prosta procedura.

Pamiętaj jednak, że wybór leasingu zwrotnego powinien być starannie przemyślany i dopasowany do indywidualnych potrzeb i sytuacji firmy. Również warunki umowy oraz koszty powinny być dokładnie zrozumiane przed podpisaniem umowy leasingowej.


vehis
Szukasz samochodu?
Doradca VEHIS ma dla Ciebie oferty 3 000 samochodów dostępnych od ręki!
[więcej]
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług telefonicznie lub za pośrednictwem SMS/MMS, w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
[więcej]
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług na podany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail, w tym w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane będą przetwarzane według zasad opisanych poniżej: RODO - obowiązek informacyjny [więcej]