Jak działa eSCOR i jak z niego skorzystać?

13 października 2023
Jak działa eSCOR i jak z niego skorzystać?

eSCOR, znany także jako Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka, to zupełnie nowe rozwiązanie informatyczne, które wprowadzone zostało do użytku dopiero w lutym 2023 roku. Oprogramowanie stanowiące usługę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, od początku budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ pozwala na dokonanie... oceny ryzyka ubezpieczeniowego kierowcy.

System eSCOR ma bowiem za zadanie zweryfikować czy jako klient chcący zakupić polisę samochodową, jesteśmy... wiarygodni i atrakcyjni dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Przede wszystkim jednak jego rolą ma być określenie i wskazanie czynników, które wpływają na tego rodzaju ocenę. To z kolei wreszcie pozwoli kierowcom dowiedzieć się: co realnie wpływa na koszt ich składki za polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jak działa ocena eSCOR i jakie czynniki generują określony wynik? Jak korzystać z systemu i dlaczego właściwie warto? Sprawdź!

Czym jest i jak działa Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka?

eSCOR to elektroniczny system służący do oceny historii ubezpieczeniowej, a jego zadaniem jest podniesienie świadomości kierowców w zakresie czynników wpływających na wycenę składki za polisę OC przez określone towarzystwo ubezpieczeniowe. Przy pomocy rozwiązania możemy więc nie tylko zweryfikować nasze dotychczasowe polisy i ich wypadkowość, ale także otrzymać informacje na temat tego, co i w jakim stopniu generuje określoną wartość składki za polisę OC naszego pojazdu. 

System eSCOR jest kierowany zarówno do osób fizycznych, firm, jak i samych towarzystw ubezpieczeniowych, którym pokazuje koszty obowiązkowego OC w stosunku do historii wypadkowej, którą posiada dany kierowca. Wynikają one wprost z przyznanego mu punktowo poziomu ryzyka ubezpieczeniowego — konkretnie poziomu ryzyka, na które oszacowało nas towarzystwo. 

Dotychczas czynniki rankingowe, podawane przez ubezpieczycieli jako istotne dla wyceny składki, miały charakter ogólny, a ich realne przełożenie i udział w generowanej kwocie do zapłaty, były trudne do realnej weryfikacji przez kierowców. Ocena eSCOR ma to zmienić. Elektroniczny system pozwala wygenerować raport eSCOR wraz z oceną w skali od 1 do 5, gdzie wyższa wartość oznacza niższe ryzyko ubezpieczeniowe, a co za tym idzie niższą składkę OC, tożsamą z najlepszą historią ubezpieczeniową.

Podstawy oceniania w systemie eSCOR

Jak dokładnie działa tego rodzaju oprogramowanie? Przede wszystkim wykorzystując zaawansowane algorytmy. System eSCOR bazuje na statystycznej analizie danych — prezentuje historię ubezpieczeniową danego kierowcy na tle grupy porównawczej i odnosi ją do kierowców o porównywalnych wynikach. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie przy porównywaniu bazuje na wieku i położeniu geograficznym, w kontekście firm — za punkt odniesienia służy tylko położenie geograficzne. Kluczowy dla poprawności działania systemu jest więc rynkowy punkt odniesienia — kierowca określany jako ryzykowny może posiadać różną liczbę punktów w zależności od grupy, do której przynależy i na tle której jest porównywalny. Co istotne, przy pomocy eSCOR możemy także wielokrotnie modyfikować parametry wpływające na ocenę kierowcy oraz sprawdzać propozycje towarzystw ubezpieczeniowych generowane na ich podstawie. Mamy więc możliwość realnego sterowania czynnikami rankingowymi i weryfikację obliczonej na ich podstawie wysokości składki obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

Jak jest oceniany kierowca w systemie eSCOR?

W ramach rozwiązania możemy dokonać dwóch rodzajów oceny ryzyka ubezpieczeniowego kierowcy — szczegółowej oraz oceny ogólnej eSCOR.

Ocena ogólna eSCOR uwzględnia podstawowe dane takie, jak wiek, miejsce zamieszkania, przebieg ubezpieczenia OC z poprzednich lat. Bazuje ona także na historii polis i uwzględnionych w nich szkód.

Korzystając ze szczegółowej oceny, musimy liczyć się z koniecznością podania dokładniejszych parametrów — tyczących się już samego pojazdu. To chociażby marka, rodzaj, moc i pojemność silnika. Na wyceny składek za polisę OC, których dokonają towarzystwa ubezpieczeniowe, wpływają w tym kontekście także: liczba lat opłacanego ubezpieczenia OC i AC.

Co istotne, przez stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego — w ramach eSCOR — możemy sprawdzić historię polis oraz szkód komunikacyjnych, które odnotował dany kierowca. Mamy również możliwość modyfikacji danych oraz budowy własnych modeli statystycznych. Pozwala nam to sprawdzać każdorazowo ocenę eSCOR, oraz to, jak poszczególne parametry wpływają na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, a także odnieść się do grupy porównawczej.

System eSCOR – jak sprawdzić ocenę?

Dostęp do oceny eSCOR jest w pełni bezpłatny — wystarczy posiadać konto na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - http://www.ufg.pl - oraz zalogować się do portalu za pomocą profilu zaufanego. Chcąc sprawdzić ocenę kierowcy, należy wybrać zlokalizowany po lewej stronie button "Ocena eSCOR” oraz uzupełnić odpowiednie informacje — wymagane dla oceny szczegółowej lub ogólnej.

Zalety korzystania z eSCOR

Korzystanie z systemu eSCOR zapewnia użytkownikom szereg korzyści — to nie tylko możliwość zaspokojenia potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego, sprawdzenia prognozowanej składki na ubezpieczenie OC oraz modyfikacji danych i weryfikacji ich wpływu na finalną wycenę. eSCOR to także okazja do sprawdzenia swoich danych — np. historii polis za pięć ostatnich lat lub zweryfikowania tego, jaki był przebieg naszego ubezpieczenia komunikacyjnego. Za pośrednictwem portalu mamy również możliwość odniesienia swojej ogólnej oceny lub oceny szczegółowej do grup porównawczych oraz weryfikacji tego, jak prezentujemy się na ich tle.


vehis
Szukasz samochodu?
Doradca VEHIS ma dla Ciebie oferty 3 000 samochodów dostępnych od ręki!
[więcej]
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług telefonicznie lub za pośrednictwem SMS/MMS, w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
[więcej]
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług na podany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail, w tym w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane będą przetwarzane według zasad opisanych poniżej: RODO - obowiązek informacyjny [więcej]