Wykup z leasingu - jak zrobić to dobrze?

5 stycznia 2024
Wykup z leasingu - jak zrobić to dobrze?

Leasing samochodu stanowi obecnie jedną z najchętniej wybieranych form finansowania pojazdu. Nic dziwnego — nie wymaga jednorazowej, dużej inwestycji jak zakup gotówkowy; daje znacznie większą swobodę decyzyjności niż klasyczny kredyt, a dodatkowo kusi gwarantowaną wartością końcową pojazdu — w przeciwieństwie do wynajmu długoterminowego. Leasing to umowa cywilnoprawna, która zawiera zasady, w oparciu o które możemy korzystać z pojazdu, a także: warunki, na jakich możemy go docelowo wykupić. Na co zwrócić uwagę podpisując tego rodzaju zobowiązanie i czego powinniśmy dopilnować, planując wykup samochodu z leasingu?

Na czym polega leasing samochodu?

Leasing auta to forma dzierżawy, w ramach której leasingobiorca może korzystać z wybranego przedmiotu — w zamian za regularne ponoszenie opłat. W przypadku samochodu, w trakcie trwania umowy, pełnoprawnym właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca, który także określa warunki jego eksploatacji.

Leasing w przeciwieństwie do kredytu samochodowego nie nakłada na użytkownika obowiązku przejęcia samochodu na własność. Po zakończeniu zobowiązania możemy oczywiście wykupić pojazd, ale także dokonać zwrotu lub wymiany na inny model. Niektórzy dealerzy w przypadku umowy leasingowej dają także możliwość rozłożenia końcowej wartości pojazdu na raty.

Co istotne, decydując się na wykup samochodu z leasingu, od początku zobowiązania, mamy świadomość kwoty, którą musimy ponieść — jest ona zawarta w umowie. Zupełnie inaczej działa wynajem długoterminowy, który dokonuje szacowania wartości rynkowej samochodu przed końcem umowy leasingu.

Istotne w kontekście leasingu jest także to, że towarzyszyć mu może tzw. wkład własny — zwykle jego dokładna kwota jest określana indywidualnie i sięga 10-20% wartości pojazdu.  

Leasing operacyjny i finansowy – podobieństwa i różnice

Umowę leasingową mogą podpisać zarówno spółki, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Od pewnego czasu firmy leasingowe uwzględniają także osobę prywatną — oferując jej leasing konsumencki. Przedsiębiorcy decydujący się na tę formę finansowania pojazdu, mają możliwość skorzystania z leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego. Co łączy obie formy? Pozwalają na użytkowanie samochodu w zamian za określoną ratę leasingową — różnią się jednak od siebie charakterem umowy i skutkami, które generuje. 

W ramach leasingu operacyjnego samochód przekazywany jest leasingobiorcy na czas określony w umowie, który musi obejmować minimum 40% okresowej amortyzacji. Ważne jest także to, że dla skorzystania z tej formy leasingu samochodów wartość początkowa środków trwałych firmy musi wynosić co najmniej określone w umowie opłaty leasingowe pomniejszone o podatek VAT. W leasingu operacyjnym można dokonać odliczenia VAT, a wartość rat, ewentualną opłatę wstępną czy wydatki eksploatacyjne wrzucić do kosztów uzyskania przychodu. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma także opcję dobrowolnego wykupu przedmiotu leasingu.

Druga opcja zobowiązania — leasing finansowy — nie posiada minimalnego okresu trwania określonego przepisami, a samochód użytkowany w jej ramach musi zostać ujęty w ewidencji środków trwałych. Pozwala to dokonywać odpisów amortyzacyjnych do określonej prawem wartości — za koszty uzyskania przychodu można uznać wyłącznie część odsetkową raty, a odpisy amortyzacyjne i wydatki eksploatacyjne do 75% wartości. Ważne jest także to, że po zakończeniu umowy automatycznie dokonywany jest wykup z leasingu — pojazd staje się własnością firmy.

Wykup samochodu osobowego z leasingu a umowa leasingu operacyjnego

Po zakończeniu umowy z leasingu operacyjnego możliwe jest oczywiście dokonanie wykupu samochodu osobowego, który był jej przedmiotem. Należy jednak pamiętać o tym, że w momencie wykupu pojazdu, musi on zostać ujęty w ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kontekście uwzględnienia samochodu z leasingu w kosztach uzyskania przychodów, funkcjonują dwa limity kwotowe - 225 000 zł dla elektrycznego samochodu osobowego i 150 000 zł w przypadku pozostałych pojazdów. Istotne jest także to, że firma będąca płatnikiem VAT ma prawo odliczyć podatek VAT, który dokumentuje faktura wykupu samochodu z leasingu. Znaczenie ma tu jednak sposób użytkowania pojazdu — jeśli jest on przeznaczony na cele prywatne i służbowe — możemy dokonać odliczenia VAT na poziomie 50%. Kiedy z kolei samochodu wykupionego z leasingu używamy wyłącznie do celów firmowych — możemy odliczyć całą wartość. Po zakończeniu umowy leasingu — gdy nastąpi wykup auta — zostaje ono wpisane do majątku firmy. Wówczas można także sprzedać pojazd czy zawrzeć umowy jego użyczenia.

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną 2023. Co warto wiedzieć o prywatnym wykupie samochodu z leasingu?

Firma leasingowa może zaprezentować przedsiębiorcy ofertę wykupu prywatnego. Na czym polega wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego? To możliwość przejęcia pojazdu przez osobę prywatną. 

W przypadku wykupu prywatnego przedsiębiorca nie może jednak wliczyć zakupu samochodu z leasingu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu działalności gospodarczej lub firmowej. Nie może liczyć także z odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej wykup pojazdu. 

Nowe przepisy dotyczące leasingu w Nowym Ładzie — co należy wiedzieć?

Nowy Ład nie zmienił zasad rozliczania samochodu z leasingu operacyjnego — wprowadził jednak zmiany w zakresie sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. 

Dotychczas, decydując się na wykup prywatny auta, przedsiębiorca mógł przychód uzyskany ze sprzedaży pojazdu po 6 miesiącach od wykupu traktować jako prywatny. Nowy Ład zmienił tę zasadę — każdy, wykupiony na cele prywatne pojazd po 31 grudnia 2021 roku, w przypadku sprzedaży przed upływem 6 lat, generuje przychód z działalności.


vehis
Szukasz samochodu?
Doradca VEHIS ma dla Ciebie oferty 3 000 samochodów dostępnych od ręki!
[więcej]
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług telefonicznie lub za pośrednictwem SMS/MMS, w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
[więcej]
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług na podany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail, w tym w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane będą przetwarzane według zasad opisanych poniżej: RODO - obowiązek informacyjny [więcej]